วาล์ว Valve


วาล์วปีกผีเสื้อ Lug Butterfly Valve
วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว “ปีกผีเสื้อ” คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิดตัวลิ้นวาล์วนี้ก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์

 
 


วาล์วปีกผีเสื้อ Wafer Butterfly Valve
วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว “ปีกผีเสื้อ” คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิดตัวลิ้นวาล์วนี้ก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 
เช็ควาล์ว(Check Valve)
เช็ควาล์ว หรือวาล์วกันกลับ  มีหน้าที่ป้องกันการไหลกลับของไหลหรือของเหลว  เพื่อป้องกันการเกิด Water Hammer ซึ่งอาจทำให้มีเสียงดังหรือทำให้ท่อหรืออุปกรณ์แตกหรือเสียหายได้  มีรุ่นที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอน หรือแนวตั้ง   คือเช็ควาล์วสปริง

 

 
เกตวาล์วทองเหลือง(Brass Gate Valve)

ประตูน้ำหรือเกตวาล์ว  คือ วาล์วที่ทำหน้าที่เปิด หรือ ปิด ของไหล ของเหลว ผ่านไปตามไลน์ การใช้งานควรจะเปิด หรือ ปิดให้สุด

 

 


บอลวาล์วทองเหลือง(Brass Ball Valve)
บอลวาล์ว สามารถใช้ทดแทนพวกเกตวาล์ว หรือ โกล์ววาล์วได้  และสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า  เนื่องจากสามารถหยุดของไหลหรือของเหลว  โดยการสับ 90 องศา หรือ Quater Turn เพื่อทำการเปิด หรือ ปิด หรือทำการสับที่ 30 องศา หรือ 45 องศา เพื่อทำการปรับหรี่ของอัตราการไหลได้