ตัวอย่างโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

  • โรงพยาบาลศิครินทร์
 
  • โรงงาน STSS หนองแค จ.สระบุรี
 
  • โรงงานกิมไป๊ (เหรียญทองการพิมพ์)
 
 
  • ม.นเรศวร
 
  • โรงเรียน