ชำระผ่านทางบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท แอมแฟน จำกัด

ประเภทออมทรัพย์

   ธนาคารกรุงเทพ         949-0-17272-4

   ธนาคารกสิกร             860-2-14262-1

   ธนาคารไทยพาณิชย์   215-2-28236-4

 

*หมายเหตุ กรุณาส่งใบโอนมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.